novapex

 

Revizuirea Directivei europene privind apa potabila

 Directiva europeana privind apa potabila
vizualizari

Comisarul Corina Crețu sprijină Revizuirea Directivei europene privind apa potabila

Apă potabilă mai sigură pentru toți europenii

Revizuirea directivei europene, propusă pe 1 februarie 2018 de Comisia Europeană, va îmbunătăți calitatea apei potabile, va facilita accesul la aceasta și va permite o mai bună informare a cetățenilor.

Dreptul de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv la apă, este unul dintre principiile prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale, care a fost unanim aprobat de către șefii de stat sau de guvern la Summit-ul de la Gothenburg. Propunerea legislativă de astăzi are drept obiectiv garantarea acestui drept, constituind astfel răspunsul la prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes, „Right2Water”, care a reunit 1,6 milioane de semnături în sprijinul îmbunătățirii accesului la apă potabilă sigură pentru toți europenii. În plus, această propunere urmărește să consolideze poziția consumatorilor, asigurând faptul că aceștia vor primi din partea furnizorilor de apă informații mai clare cu privire la consumul de apă, la structura costurilor, precum și la prețul pe litru, ceea ce le va permite să facă o comparație cu prețul apei îmbuteliate. Propunerea va contribui la realizarea obiectivelor de mediu de reducere a utilizării inutile a plasticului și de limitare a amprentei de carbon a UE, precum și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

"Sprijin această propunere și, în special, obiectivul de a îmbunătăți accesul la apa potabilă pe întreg cuprinsul Europei. De exemplu, în România, doar în perioada 2007-2013, au fost investite aproximativ 2,4 miliarde de euro în infrastructura relevantă din fondurile structurale și de investiții europene, 287 de localități beneficiind de fonduri pentru reabilitarea sau extinderea infrastructurii atât de alimentare, cât și de tratare a apei, numărul celor ce au beneficiat de investiții doar într-unul din domeniile menționate fiind mult mai mare. Acest lucru a însemnat, în termeni concreți, 142 de unități de tratare a apelor reziduale noi sau reabilitate, un procent de 63,7% din populație conectată la servicii regionale de alimentare cu apă, un nivel de tratare a apelor reziduale de 60,87% și, nu în ultimul rând, 43 de companii regionale de administrare a apei nou create pentru a gestiona investițiile la aceste nivele și cu performanțe superioare. Pentru perioada 2014-2020, sunt alocate 2,7 miliarde de euro pentru acest sector, toate cele 28 de proiecte fazate din perioada precedentă au fost aprobate și progresează în implementare. De asemenea, au fost aprobate și 4 proiecte noi, unul dintre proiectele majore de investiție adoptate fiind localizat în București și beneficiind de o alocare de 200 milioane euro din fonduri europene", a declarat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu.

Noile norme au în vedere:

  • îmbunătățirea calității și siguranței apei prin adăugarea de substanțe noi și emergente la lista de criterii pentru determinarea siguranței apei, în concordanță cu cele mai recente cunoștințe științifice și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății;
  • îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru toți cetățenii și, în special, pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, de exemplu prin instalarea, în spațiile publice, a unor echipamente care să permită acest acces, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice să ofere acces la apă potabilă;
  • acces ușor și comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informații despre calitatea apei potabile și aprovizionarea cu apă potabilă în zonele în care locuiesc, sporind astfel încrederea în apa de robinet;
  • o mai bună gestionare a apei potabile de către statele membre, ce va permite evitarea pierderilor inutile de apă și va contribui la reducerea amprentei de carbon, respectiv realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Context

Politica europeană din domeniu garantează faptul că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță, protejând astfel sănătatea cetățenilor. Principalii piloni ai acestei politici sunt:

- asigurarea controlului calității apei potabile în conformitate cu standarde bazate pe cele mai recente dovezi științifice;

- asigurarea eficienței și eficacității monitorizării, evaluării și punerii în aplicare a calității apei potabile;

- punerea la dispoziția consumatorilor a unor informații adecvate, furnizate în timp util și în mod corespunzător.

 

Opinii

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Cu siguranţă inteligenţa artificială va reprezenta viitorul şi în domeniul aparatelor de măsură şi control.

Horia Voicu, director AFRISO Romania

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

 

ROFMEX 2019