novapex

 

ANRE si legislatia pentru prosumatori

prosumatori
vizualizari

Pe 28 decembrie 2018 ANRE a anunţat că a aprobat pachetul de reglementări referitoare la producţia şi comercializarea de către persoanele fizice a energiei electrice din surse regenerabile. Este vorba despre trei ordine, care nu au fost încă publicate pe site-ul Autorităţii.

Aprobare pachet reglementări prosumatori

Prin prevederile art. I, pct. 16 din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, a fost introdusă obligația ANRE de a elabora cadrul de reglementare care să faciliteze comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor și livrată în rețeaua electrică către furnizorii de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

În acest sens, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat astăzi un pachet de reglementări referitoare la subiectul menționat, care cuprinde:  

- Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor care instituie:
- cerințele cumulative pe care trebuie să le îndeplinească un consumator final de energie electrică ce deține o centrală electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum  pentru certificarea calității de prosumator;
- încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă și livrată în rețeaua electrică, între prosumator și furnizorul de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, cu respectarea contractului – cadru aprobat prin ordin ANRE;
- stabilirea de către operatorul de distribuție a formulei de calcul utilizată la determinarea cantității de energie electrică care beneficiază de prețul legal, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică, respectiv citirea simultană a acestor contoare și a contorului de măsurare a energiei electrice livrată în rețelele electrice/consumată din rețelele electrice, cu frecvență lunară;
- evidențierea distinctă în factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică prosumatorului, cu semnul minus, a valorii rezultate ca produs dintre cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată de prosumator în rețelele electrice și prețul legal stabilit;
- suspendarea, prin decizie ANRE, a aplicării sistemului de promovare prin certificate verzi pentru prosumatorii care optează pentru prețul legal stabilit, pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu recuperarea numărului de certificate verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice și data deciziei de suspendare a acreditării.

- Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice – care dă posibilitatea prosumatorilor care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi de a comercializa energia electrică produsă și livrată în rețea, la un preț transparent, printr-un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat în temeiul unui contract-cadru.

- Ordin pentru aprobarea  Normei Tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea"- care specifică condiţiile tehnice de racordare pentru prosumatori, o categorie nouă şi recent definită în cadrul legislativ naţional și care au rolul de a asigura funcţionarea în siguranţă a reţelelor electrice de interes public, cu respectarea parametrilor de calitate a energiei. În cadrul ordinului se specifică faptul că prosumatorii trebuie să asigure calitatea energiei electrice în punctul de racordare/delimitare conform prevederilor Standardului de performanță în vigoare și să evite funcționarea în regim insularizat, cât și faptul că sistemele de măsurare se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit, cel puțin, citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligentă, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare.

Ordinele aprobate astăzi oferă cadrul de reglementare pentru asigurarea dreptului consumatorilor finali de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia electrică livrată în rețea,  măsuri necesare pentru deschiderea de noi perspective pentru consumatorii finali, inclusiv prin înlesnirea condițiilor de participare a acestora la piața de energie electrică în calitate de prosumatori.

sursa: anre.ro

 

Adauga Comentarii

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA
Această întrebare este pentru a testa dacă sunteți sau nu un vizitator uman și pentru a preveni postarea automată de spam.

Opinii

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Cu siguranţă inteligenţa artificială va reprezenta viitorul şi în domeniul aparatelor de măsură şi control.

Horia Voicu, director AFRISO Romania

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

 

ROFMEX 2019

 

Licitatii

Licitatii banner Article

 

Valoarea estimata:3600
Data publicarii: 19.04.2022
Valoarea estimata:7563
Data publicarii: 19.04.2022
Valoarea estimata:358600
Data publicarii: 19.04.2022