novapex

 

Uniunea energetica: Comisia invita statele membre sa inalte nivelul de ambitie al planurilor pentru punerea in aplicare a Acordului de la Paris

Energie curată
vizualizari

Comisia a publicat astăzi propria evaluare a proiectelor de planuri ale statelor membre pentru îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice a UE și, în special, pentru atingerea țintelor convenite pentru 2030 la nivelul UE referitoare la energie și climă.

Deși constată, în evaluarea sa, că planurile naționale reprezintă deja eforturi semnificative, Comisia indică mai multe domenii în care se pot aduce îmbunătățiri, în special în ceea ce privește politicile orientate și individualizate menite a garanta atingerea țintelor pentru 2030 și rămânerea pe calea spre neutralitatea climatică pe termen lung. Uniunea Europeană este prima mare economie care a instituit un cadru cu caracter juridic obligatoriu pentru a-și îndeplini promisiunile asumate în temeiul Acordului de la Paris, iar aceasta este prima oară când statele membre au elaborat proiecte de planuri naționale integrate privind energia și clima (NECP-uri). Totuși, pentru că, în forma lor actuală, planurile sunt insuficient de ambițioase, atât din punctul de vedere al energiei din surse regenerabile, cât și din punctul de vedere al eficienței energetice, pentru îndeplinirea obiectivelor generale ale UE în domeniul climei și al energiei este necesară o înălțare colectivă a nivelului de ambiție.

Maroš Šefčovič, vicepreședintele pentru uniunea energetică, a declarat:

„Aceste prime planuri naționale privind energia și clima aduc uniunea energetică la nivelul național: la fel ca UE, toate statele membre prezintă politici pentru tranziția climatică și energetică în mod integrat și cu perspectivă asupra unui deceniu. Toate statele membre au elaborat proiecte impresionante, într-un interval de timp relativ scurt, dar niciun proiect nu este perfect. Planurile finale trebuie prezentate până la sfârșitul anului, iar recomandările noastre arată unde sunt necesare eforturi suplimentare: de exemplu, o ambiție mai puternică, o politică mai detaliată, nevoi investiționale mai bine specificate sau mai multă atenție acordată echității sociale. Claritatea și previzibilitatea sunt un avantaj competitiv real pentru politica europeană în materie de energie și climă. Așadar, haideți să valorificăm la maximum această oportunitate și să dăm planurilor naționale un ultim imbold solid.”

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a declarat:

„Anul trecut în noiembrie am propus ca Uniunea Europeană să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Am arătat calea de parcurs și am pornit la drum. Mă bucur să văd că tot mai multe state membre ne urmează exemplul și lucrează la îndeplinirea acestui obiectiv. Am evaluat proiectele de planuri naționale ale statelor membre și apreciez faptul că au fost depuse eforturi semnificative. Totuși, pentru ca UE să fie pe calea cea bună în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și modernizarea economiei, planurile finale trebuie să fie și mai ambițioase. Invit Consiliul să lanseze o dezbatere în jurul principalelor priorități identificate de Comisie și să contribuie la a garanta că planurile finale conțin un nivel adecvat de ambiție.”

UE este hotărâtă să își îndeplinească angajamentele de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și să le ofere cetățenilor ei energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile. Am creat un sistem unic de guvernanță energetică și climatică, în cadrul căruia Uniunea și statele membre care o compun planifică împreună și ating în mod colectiv țintele noastre pentru 2030 și realizează o tranziție echitabilă din punct de vedere social și eficientă din punctul de vedere al costurilor la o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Analiza Comisiei referitoare la propunerile de planuri naționale a vizat, printre altele, contribuția lor agregată la atingerea obiectivelor și țintelor UE pentru 2030 din cadrul uniunii energetice. În stadiul lor actual, proiectele de NECP-uri sunt insuficient de ambițioase, atât din punctul de vedere al energiei din surse regenerabile, cât și din punctul de vedere al eficienței energetice. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, diferența ar putea fi chiar de 1,6 puncte procentuale. În ceea ce privește eficiența energetică, diferența ar putea fi de 6,2 puncte procentuale (dacă este luat în calcul consumul de energie primară) sau de 6 puncte procentuale (dacă este luat în calcul consumul final de energie).

Vestea bună este că statele membre au acum la dispoziție 6 luni pentru înălțarea propriilor niveluri naționale de ambiție. Menirea recomandărilor Comisiei și a evaluărilor detaliate este de a ajuta statele membre să-și finalizeze planurile până la sfârșitul anului 2019 și să le pună în aplicare în mod eficace în anii următori. Planurile naționale ar trebui să ofere claritate și previzibilitate pentru întreprinderi și pentru sectorul financiar, pentru a stimula investițiile private necesare. De asemenea, planurile vor facilita programarea de către statele membre a finanțării prevăzute în următorul cadru financiar multianual, cel pentru perioada 2021-2027.
 
Etapele următoare

Legile din cadrul uniunii energetice a UE prevăd obligația ca statele membre să țină seama în mod corespunzător de recomandările Comisiei sau să facă publice motivele pentru care nu îndeplinesc această obligație. De asemenea, statele membre au obligația de a implica publicul în elaborarea planurilor finale până la sfârșitul anului.
Termenul-limită pentru prezentarea planurilor finale este data de 31 decembrie 2019. Recomandările de astăzi și comunicarea Comisiei sunt parte a unui proces bazat pe interacțiuni cu statele membre care va garanta că versiunile finale ale NECP-urilor vor fi, până atunci, suficient de detaliate, robuste și ambițioase.
Comisia este pregătită să sprijine statele membre în eforturile lor de finalizare a NECP-urilor până la sfârșitul anului 2019, continuând procesul de cooperare excelent de până acum.
 
Context

În conformitate cu noul Regulament privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice (parte a pachetului „Energie curată pentru toți europenii”), care a intrat în vigoare la 24 decembrie 2018, fiecare stat membru trebuie să stabilească un plan național privind energia și clima pentru o perioadă de 10 ani, mai exact pentru perioada 2021-2030.

Statele membre aveau obligația de a prezenta propriile proiecte de NECP-uri până la sfârșitul anului 2018, documentele urmând a face apoi obiectul unei evaluări aprofundate de către Comisie. Regulamentul prevede că, dacă proiectele de NECP-uri nu contribuie suficient la îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice (în mod individual și/sau colectiv), Comisia poate adresa statelor membre, până la sfârșitul lunii iunie a anului 2019, recomandări privind modificarea proiectelor de planuri.
Statele membre trebuie să prezinte NECP-urile finale pentru perioada 2021-2030 până la sfârșitul anului 2019.
 
Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri
Fișă informativă privind întregul pachet
Planurile naționale integrate privind energia și clima (NECP-uri)
Guvernanța uniunii energetice
Comunicarea „O planetă curată pentru toți” – strategie de decarbonizare pentru anul 2050

Adauga Comentarii

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA
Această întrebare este pentru a testa dacă sunteți sau nu un vizitator uman și pentru a preveni postarea automată de spam.

Opinii

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Cu siguranţă inteligenţa artificială va reprezenta viitorul şi în domeniul aparatelor de măsură şi control.

Horia Voicu, director AFRISO Romania

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

 

ROFMEX 2019

 

Licitatii

Licitatii banner Article

 

Valoarea estimata:3600
Data publicarii: 19.04.2022
Valoarea estimata:7563
Data publicarii: 19.04.2022
Valoarea estimata:358600
Data publicarii: 19.04.2022