2023 va fi Anul competențelor, potrivit Comisiei Europene

26 vizualizari
competențe
Distribuie pe

Comisia a adoptat propunerea de a face din 2023 Anul european al competențelor.
Tranzițiile ecologică și digitală deschid noi oportunități pentru oameni și pentru economia UE. Competențele relevante permit oamenilor să navigheze cu succes pe piața muncii și să se implice pe deplin în societate și în democrație. Acest lucru va garanta că nimeni nu este lăsat în urmă și că redresarea economică, precum și tranzițiile ecologică și digitală sunt echitabile și corecte din punct de vedere social. O forță de muncă cu competențe solicitate contribuie, de asemenea, la o creștere durabilă, conduce la mai multă inovare și îmbunătățește competitivitatea întreprinderilor.

Cu toate acestea, în prezent, mai mult de trei sferturi dintre întreprinderile din UE raportează dificultăți în găsirea de lucrători cu competențele necesare, iar cele mai recente cifre furnizate de Eurostat sugerează că doar 37 % dintre adulți urmează cursuri de formare profesională în mod regulat. Indicele economiei și societății digitale arată că 4 din 10 adulți și fiecare a treia persoană care lucrează în Europa nu au competențe digitale de bază. În plus, în 2021, 28 de profesii, de la construcții și asistență medicală până la inginerie și IT, prezentau deficite, ceea ce arată o cerere tot mai mare de lucrători atât cu înaltă calificare, cât și cu calificare redusă. Există, de asemenea, o reprezentare scăzută a femeilor în profesiile și studiile legate de tehnologie, doar 1 din 6 specialiști IT și 1 din 3 absolvenți STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) fiind femei.

Pentru a încuraja învățarea pe tot parcursul vieții, statele membre au aprobat obiectivele sociale ale UE 2030, conform cărora cel puțin 60% dintre adulți ar trebui să participe la formare profesională în fiecare an, prezentându-și deja contribuția națională la îndeplinirea acestui obiectiv. Acest lucru este, de asemenea, important pentru a atinge obiectivul privind rata de ocupare a forței de muncă de cel puțin 78% până în 2030. Compasul digital 2030 stabilește obiectivul UE ca, până în 2030, cel puțin 80 % din toți adulții să aibă cel puțin competențe digitale de bază, iar în UE ar trebui să existe 20 de milioane de specialiști TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) angajați, în timp ce mai multe femei ar trebui să fie încurajate să ocupe astfel de locuri de muncă.

Anul european al competențelor - stimularea competitivității, a participării și a talentelor

Cu ocazia Anului european al competențelor, în cooperare cu Parlamentul European, statele membre, partenerii sociali, serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, camerele de comerț și industrie, furnizorii de educație și formare, precum și cu  lucrătorii și întreprinderile, Comisia propune să dea un nou impuls învățării pe tot parcursul vieții prin:

    • Promovarea unor investiții sporite, mai eficiente și mai incluzive în formarea și perfecționarea profesională pentru a valorifica întregul potențial al forței de muncă europene și pentru a sprijini persoanele care trec de la un loc de muncă la altul, asigurându-se că aptitudinile sunt relevante pentru nevoile pieței muncii, cooperând, de asemenea, cu partenerii sociali și cu întreprinderile.
    • Punerea în concordanță a aspirațiilor și competențelor oamenilor cu oportunitățile de pe piața muncii, în special în ceea ce privește tranziția ecologică și digitală și redresarea economică. Se va acorda o atenție deosebită activării unui număr mai mare de persoane pentru piața forței de muncă, în special a femeilor și a tinerilor, mai ales a celor care nu urmează un program de educație, ocupare sau formare profesională.
    • Atragerea de persoane din țări terțe cu competențele de care are nevoie UE, inclusiv prin consolidarea oportunităților de învățare și a mobilității și prin facilitarea recunoașterii calificărilor.

Pentru a asigura coordonarea activităților relevante la nivel național, Comisia invită statele membre să numească un coordonator național pentru Anul european al competențelor.

Inițiative ale UE de sprijinire a dezvoltării competențelor

În cadrul Anului european al competențelor, ne putem baza pe numeroasele inițiative ale UE care sunt deja în curs de desfășurare pentru a sprijini competențele și pentru a crește gradul de asimilare a acestora, inclusiv:

    • Agenda europeană a competențelor reprezintă cadrul de cooperare în materie de politici UE privind competențele și va continua să ajute persoanele și întreprinderile să dezvolte competențe mai multe și mai bune și să le aplice.
    • În cadrul Agendei privind competențele, în cadrul Pactului pentru competențe, până în prezent, peste 700 de organizații au semnat și au fost înființate 12 parteneriate la scară largă în sectoare strategice, cu promisiuni de a contribui la creșterea nivelului de calificare a până la 6 milioane de persoane.
    • Dialogul structurat cu statele membre privind educația și competențele digitale.
    • De asemenea, Comisia a propus noi inițiative pentru a aborda deficitul de competențe din UE și pentru a îmbunătăți cooperarea în domeniul migrației. Lansarea unei rezerve de talente a UE și a parteneriatelor de talente cu parteneri terți selectați va contribui la corelarea competențelor candidaților la muncă în Europa cu nevoile pieței muncii. Aceasta este o realizare esențială în cadrul noului Pact privind migrația și azilul.
    • Noua agendă europeană pentru inovare, propune o inițiativă emblematică și un set de acțiuni pentru a crea condițiile-cadru adecvate pentru talentele noastre.
    • Strategia europeană pentru universități, propune o serie de 50 de acțiuni care sunt esențiale pentru dezvoltarea unor competențe de nivel înalt și pregătite pentru viitor pentru o gamă largă de cursanți, inclusiv pentru cei care învață pe tot parcursul vieții, pentru ca aceștia să devină gânditori creativi și critici, să rezolve probleme și să devină cetățeni activi și responsabili.
    • Platforma europeană pentru competențe digitale și locuri de muncă este o inițiativă lansată în cadrul programului mecanismului Conectarea Europei. Aceasta oferă informații și resurse privind competențele digitale, cum ar fi un instrument de autoevaluare a competențelor digitale, precum și oportunități de formare și de finanțare.
    • Coaliția UE pentru competențe digitale și locuri de muncă abordează problema deficitului de competențe digitale prin reunirea statelor membre, a partenerilor sociali, a întreprinderilor, a organizațiilor non-profit și a furnizorilor de educație pentru a sensibiliza și a încuraja organizațiile să întreprindă diferite acțiuni pentru a încuraja formarea în domeniul competențelor digitale, cum ar fi asumarea unui angajament de stimulare a competențelor digitale.

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA

Opinii

Licitatii

Valoarea estimata: 6.500 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 2.664 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 163.028 RON
Data publicarii:

Reea Agency

Video