Federația ACUE solicită Guvernului să respecte independența decizională a ANRE

34 vizualizari
ACUE
Distribuie pe
  • Solicităm continuarea procesului de analiză și consultare inițiat de ANRE și recunoașterea costurilor realizate de operatorii de distribuție, conform metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate
  • Amânarea sau intervenția Guvernului constituie o interferență politică nepotrivită care ar putea duce la distorsiuni semnificative ale pieței

Proiectul de OUG propus în analiză în sedința de Guvern, din 15 martie a.c., contravine principiului independenței autorității de reglementare și riscă să stopeze dezvoltarea infrastructurii energetice a României, într-un moment esențial și sensibil pentru sector. Articolul 2 (2), inclus în proiectul de OUG, publicat în consultare publică, în data de 13 martie a.c., pune sub semnul întrebării neutralitatea deciziilor autorității naționale de reglementare a energiei.

Conform legislației europene și naționale, autoritățile de reglementare trebuie să fie independente atât de interesele industriei, cât și de guvern. Astfel, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este autoritate administrativă autonomă, sub control parlamentar, independentă decizional, organizatoric şi funcțional.

Operatorii de distribuție desfăşoară o activitate reglementată. Metodologia de determinare a tarifelor implică obligativitatea asigurării viabilității financiare a societăților de distribuție.

Federația ACUE înțelege că Pachetul de măsuri de intervenție, adoptat de Parlamentul României în anul 2022, a avut în vedere respectarea unui principiu agreat la nivelul statelor membre iar măsura înghețării tarifelor de distribuție și transport a avut un caracter temporar, numai pentru perioada aprilie 2022 – aprilie 2023, cu înțelegerea evidentă că, la finalul acestei perioade, se va reveni la reglementările în vigoare, în cazul de față la metodologia ANRE de calcul și de recunoaștere a tarifelor reglementate.

„Pentru a depăși provocările tranziției energetice și securității aprovizionării, respectarea cadrului de tarifare este o conditie sine qua non pentru asigurarea necesarului de investiții. Preocuparea statului român trebuie să se orienteze spre modele de remunerare și de stimulare eficiente și orientate spre viitor pentru a permite transformarea rețelei și tranziția energetică. Pe sens invers, de această dată, statul român propune soluții care vor duce implicit la blocarea și întârzierea investițiilor în sectorul de distribuție.” – arată Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE.

În contextul crizei energetice, în anul 2022, operatorii de distribuție au depus eforturi consistente pentru a asigura lichiditățile necesare derulării programelor de investiții și mentenanță, pentru optima funcționare a rețelelor, astfel încât calitatea serviciilor prestate clienților să nu aibă de suferit. Au fost investite aprox. 2 mld. RON în distribuția de energie electrică și aprox. 1 mld. RON în distribuția de gaze naturale, conform datelor centralizate la nivelul Federației ACUE, pentru anul 2022.

Operatorii de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale au investit, în total, 10,5 mld lei în perioada 2018-2021, conform datelor publicate de ANRE.

Pentru a îndeplini obiectivele de decarbonizare și a se menține în tendințele de evoluție la nivel european, precum și în line cu legislația națională (ex. “gratuitatea” racordărilor și extinderilor de rețele), operatorii de distribuție au suplimentat deja bugetele de investiții pentru modernizarea și extinderea rețelelor, racordarea clienților noi, integrarea surselor de energie regenerabilă în creștere, adaptarea rețelelor de distribuție la standardele „H2 ready”, integrarea electromobilității, digitalizarea și securizarea sistemelor de distribuție.

Mai mult, sectorul de distribuție de energie trebuie să beneficieze de un cadru de reglementare coerent și aliniat cu așteptările și cerințele clienților, din ce în ce mai mult interesați și încurajați pentru adoptarea unor soluții energetice eficiente (ex. prosumatori, contorizare inteligentă), nerealizabile în lipsa unor reglementări care să respecte acest obiectiv comun.

Fără un cadru de reglementare predictibil, transparent și corect, România riscă să se confrunte cu provocări majore ale rețelelor de distribuție de energie.

ACUE este Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie care și-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea industriei energetice și la competitivitatea economiei românești, prin promovarea beneficiilor pieței libere, a practicilor concurențiale corecte și a mecanismelor care contribuie la buna funcționare a piețelor de energie electrică și de gaze naturale. ACUE are 23 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, cu un număr total de 22.500 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de Euro.

Referințe

Ordonanța de urgență privind efectuarea serviciilor de tranzacționare pe piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică de un unic operator desemnat al pieței de energie electrică și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

Art. 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

2. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: „(2^1) În perioada 01 aprilie 2023 – 31 martie 2025 tarifele reglementate de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, precum și tarifele reglementate de transport al energiei electrice și gazelor naturale se stabilesc de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform reglementărilor în vigoare. Începând cu data de 1 aprilie 2023 tarifele reglementate se aprobă luând în considerare exclusiv rata anuală a inflației și acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, care se capitalizează.”

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA

Opinii

Licitatii

Reea Agency

Video